Terms of service

Regulamin Polesie.Pol.Social

 1. Na serwerze obowiązują ogólne zasady Netykiety ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) Zwracamy się do siebie z szacunkiem.

 2. Nie dopuszczamy poniższych rzeczy:

 • Pornografii
 • Przemocy seksualnej
 • Homofobii, transfobi, ksenofobi
 • Rasizmu, seksizmu
 • Fake newsów
 • Przemocy w każdej formie do innych użytkoników
 • Treści niedozwolonych polskim prawem.
 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • Drogi
 • Zwierzeta_zguby_i_znajdy
 • pogoda
 • PoleskiPN
 • Historia
 • przyroda
 • Sztuka
 • jedzenie
 • Medycyna
 • Kultura
 • GospodarkaKomunalna
 • Lasy
 • Polesie_i_swiat
 • Koncerty
 • OgloszeniaGminne
 • zabytki
 • SHIELD
 • PolesieMeta
 • All magazines